Top
Event has past

Lúnasa Festival – Lá Mór Gaeilge/ Big Irish Language Day

Come and immerse yourself in the Irish language for the day; even if you can’t speak a word, today is an excellent opportunity to learn. During the day there will be intensive Irish classes catering for all abilities and a bus tour following the life and feats of the Poets and Scholars of the area. In the evening we’ll be exploring the music and poetry of Oriel.

English below

Bíodh sáite i dteanga ársa Oirialla, fiú muna bhfuil focal Gaeilge agat, tabharfaidh an dianchúrsa lae seo deis agat an teanga a fhoghlaim i dtimpeallacht Ghaeilge. I rith an lae beidh ranganna ann a fhreastlaíonn ar gach leibhéal cumais. Tig leat spléacadh a fháil ar bheatha agus éachtaí Fhilí agus Scoláirí an cheantair. Um thráthnóna gheobhfar blaiseadh de cheol agus d’ fhilíocht Oirialla. Le haghaidh a thuilleadh eolais agus le háit a chur in áirithe tabhair cuairt ar shuíomh ghréasáin: Tí Chulainn / (028 3088 8828)

Come and immerse yourself in the Irish language for the day; even if you can’t speak a word, today is an excellent opportunity to learn. During the day there will be intensive Irish classes catering for all abilities and a bus tour following the life and feats of the Poets and Scholars of the area. In the evening we’ll be exploring the music and poetry of Oriel. For full details and to book please visit: Tí Chulainn’s website (028 3088 8828)

Dianchúrsa Lae i dTí Chulainn Táille: £10/lacáiste £8

Bunrang/Meánrang/Meánrang Uachtarach

Ardrang/Ardrang Uachtarach

Clárú – 9:30am

Ranganna na Maidine 10:00am -13:00in

Lón

Ranganna iarnóna 2:00pm – 5:00pm

Le háit a chur in áirithe nó le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le 028 3088 8828

Irish language Course in Tí Chulainn Fee £10/concessions £8

Beginners Class/Middle Class/Upper Middle Class/Senior Class/Upper Senior Class

Registration – 9:30am

Morning Classes 10:00am – 13:00pm

Lunch

Afternoon Classes 2:00pm – 5:00pm

To book a place or for more information contact

028 3088 882

Turas Bus Treoirithe thart fá Rian na bhFilí

Lean saol agus eachtraí Fhilí agus Scoláirí an cheantair.

Ag imeacht ó Thí Chulainn ar bhuille 2:00in

Táille: £6 lacáiste seanóra/scoláire £5

Le háit a chur in áirithe nó le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le 028 3088 8828

8:00in – 11:00 Ceol agus filíocht Oirialla

Guided Bus Tour around the Poets’ Trial

Follow the life and feats of the Poets and Scholars of the area.

Leaving Tí Chulainn 2:00pm sharp

Fee: £6 reduced rate for seniors/students £5

To book a place or for more information contact

028 3088 8828

8:00pm -11:00pm The music and poetry of Oriel

Event Details

Event has past.

Share

Sign up and stay up to date with our newsletter.

Sign up to ensure that you don’t miss out on any Ring of Gullion, Strangford Lough & Lecale Partnership, and Mourne Mountains Heritage Trust news and events!