Top
Event has past

Fáinne Cnoc Shliabh gCuillinn: Turas Treoraithe i nGaeilge- Historical Coach Tour in the Ring of Gullion in Irish

Fáinne Cnoc Shliabh gCuillinn: Turas Treoraithe i nGaeilge, Dé Sathairn 30 Iúil 2016, 10.30am – 4.30pm

Beidh turas treoraithe a réachtáil Dé Sathairn 30 Iúil 2016 thart ar na hiontais is áille agus na séadchomharthaí is ársa taobh istigh de limistéar Fáinne Cnoc Shliaibh gCuillinn. Is é Éamonn Ó hUallacháin, Gaeilgeoir aitheanta ón taobh seo tíre a chuirfeas eolas agus gearrchuntas stairiúil i láthair faoin tírdhréacht álainn seo agus na háiteanna a bhfuil inspeise ag baint leo i dtaca le cúrsaí seandalaíochta agus timpeallachta, scéalta miotasolaíochta agus laochra na finscéaltaí a bhí coitianta sa timpeallacht ar na saolta sin.
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Historical Coach Tour in the Ring of Gullion in Irish

A fully guided coach tour taking in the most impressive sights and monuments the Ring of Gullion has to offer. Éamonn Ó hUallacháin, our local guide will lead you on your journey through the breathtaking landscape of the area whilst enlightening you about the rich natural, built, archaeological and cultural heritage, not forgetting the many myths and legends in which the area is steeped.

Fáinne Cnoc Shliabh gCuillinn: Turas Treoraithe i nGaeilge, Dé Sathairn 30 Iúil 2016, 10.30am – 4.30pm

Beidh turas treoraithe a réachtáil Dé Sathairn 30 Iúil 2016 thart ar na hiontais is áille agus na séadchomharthaí is ársa taobh istigh de limistéar Fáinne Cnoc Shliaibh gCuillinn.

Is é Éamonn Ó hUallacháin, Gaeilgeoir aitheanta ón taobh seo tíre a chuirfeas eolas agus gearrchuntas stairiúil i láthair faoin tírdhréacht álainn seo agus na háiteanna a bhfuil inspeise ag baint leo i dtaca le cúrsaí seandalaíochta agus timpeallachta, scéalta miotasolaíochta agus laochra na finscéaltaí a bhí coitianta sa timpeallacht ar na saolta sin.

Stopfar an turas i gCrois Mhic Lionnáin ag am lóin thart fá 12:30pm ar feadh 45 bomaite. Tig leat lón pacáilte a thabhairt leat nó bia a fháil ar cheann de na caiféanna ar an bhaile.

Cuir áit in áirithe ar shuíomh gréasáin Fáinne Cnoc Shliabh gCuillinn:- www.bustours.ringofgullion.org

Ticéid:

Daoine Fásta – £10 adult

Lacáistí – £8 (16 & under, 60 & over and students with a valid student card)

Teaghlach – £25 family (2 adults & 2 children 16 or under)

Íocaíocht – Tig leat íoc as na ticéid ar an lá nó buail isteach in oifig Fáinne Cnoc Shliabh gCuillinn i gCrois Mhic Lionnáin. Ní mór duit an tsuim chruinn a bheith agat ionas nach mbeidh briseadh ar fáil. Fág go leor ama roimh an turas le híoc as.

Sonraí/Eolas

Beidh an turas bus treoirithe as Gaeilge i bhFáinne Cnoc Shliabh gCuillinn 2016 ar siúl 30 Iúil 2016.
Tosnófar an turas ar 10:30am agus cuirfear i gcrích ar 4:30pm.
Túsphointe agus críochphointe Iarsmalann an Iúir agus Mhúrn, Caisleán Bagenal, Sráid an Chaisleáin, An tIúr, Co. an Dúin, BT34 2BY

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Historical Coach Tour in the Ring of Gullion in Irish

A fully guided coach tour taking in the most impressive sights and monuments the Ring of Gullion has to offer.

Éamonn Ó hUallacháin, our local guide will lead you on your journey through the breathtaking landscape of the area whilst enlightening you about the rich natural, built, archaeological and cultural heritage, not forgetting the many myths and legends in which the area is steeped.

The tour will stop in Crossmaglen for approximately 45 minutes at around 12.30pm – you can bring along your own packed lunch or visit any of the several cafés in town.

To book your space, click here.

Tickets:

Adult – £10 adult

Concession – £8 (16 & under, 60 & over and students with a valid student card)

Family – £25 family (2 adults & 2 children 16 or under)

Payment– Payment will be on the day of the tour or call into the Ring of Gullion Office in Crossmaglen. Please bring the exact amount as no change will be given. Please leave enough time before the tour to pay for the tour.

Event Location
Tour starts and ends at: Newry & Mourne Museum, Iarsmalann an Iúir & Mhúrn, Bagenal’s Castle, Castle Street, Newry, Co. Down, BT34 2BY

Event Details

Event has past.

Share

Sign up and stay up to date with our newsletter.

Sign up to ensure that you don’t miss out on any Ring of Gullion, Strangford Lough & Lecale Partnership, and Mourne Mountains Heritage Trust news and events!