Top
Galleries

Camino Mhacha – Lúnasa Festival 2021 glossary of Irish words

Here is a glossary of words used in the Camino Mhacha: Lúnasa Festival 2021 as Gaeilge, or in Irish:

An Mullach Bán – Mullaghbane

Sliabh gCuillinn – Slieve Gullion

Cathair Ard Mhacha – Armagh City

Brógaí Siúil – Walking Shoes

Buidéal Uisce – Bottle of Water

Siúlóid 25.5 míle – 25.5 mile walk

Miotaseolaíocht – Mythology

Féasta na Laoch – Heroes’ Feast

Aonach Mhacha – Cultúrlann in Armagh City

Cuideachta – Company

Dúlra – Nature

Ócáid dhátheangach – Bilingual event

Ócáid thrasphobail – Cross community event

Sláinte – Health
Aclaíocht – Fitness