Top
Galleries

Introduction to Foraging – Lúnasa Festival 2021 glossary of Irish words

Téigh ar thóir foráiste – Forage

Fiagaí Cnuasaitheoir – Hunter gatherer

Athcheangail – Reconnect

Plandaí fiáine inite – Wild edible plants

Luibheanna leighis – Medicinal herbs

Plandaí nimhiúla – Poisonous Plants

Neantóg – Nettle

Saileachán – Willowherb

Caisearbhán / Lus Bhríde – Dandelion

Naprún Phádraig – Broad Leaf Plantain

Slánlus – Ribwort Plantain

Dáthabha Bán – Hemlock Water Dropwort

Sméar dhubh – Blackberry

Airgead luachra – Meadowsweet

Nóinín – Daisy

Seamair Choille – Sorrel