Top
Galleries

Sing for your Supper: Singers Session – Lúnasa Festival 2021 glossary of Irish words

Filíocht agus ceol – Poetry and music

Abair amhrán – Sing a song

Ceol leat – Sing out

Greim le hithe – A bite to eat

Stobhach de dhéantús baile – Homemade stew

Ceirtlís Shliabh gCuillinn – Slieve Gullion Cider

Cad é an chraic? – What’s the craic?

Bhí sé sin go hiontach – That was excellent

Ag baint sult as – Enjoying

Ceol traidisiúnta – Traditional Music

Cláirseach – Harp

Giotar – Guitar

Feadóg stáin – Tin Whistle

Bosca ceoil – Accordion

Bodhrán – Bódhran

Go raibh maith agaibh – Thank you (plural)

Tagaigí ar ais go luath – Come back soon